PRACOWNICY

Zarząd stanowi pięcioro rodziców, którzy w ramach wolontariatu zajmują się administracyjną stroną szkoły. Dbają o to, aby dzieci miały zapewnioną naukę w bezpiecznych i dostosowanych do ich potrzeb warunkach, i żeby sobotnie zajęcia przebiegały gładko i sprawnie. Pilnują strony prawnej całego przedsięwzięcia, zatrudniają nauczycieli, ustalają kalendarz pracy szkoły, jak również dzienny i roczny rozkład zajęć, i kiedy trzeba reprezentują Polską Szkołę na zewnątrz, w kontaktach z lokalnymi władzami i innymi organizacjami.

Członkowie zarządu nie tylko uczestniczą w sobotnich sesjach szkolnych, ale również spotykają się regularnie w ciągu tygodnia – pracują nad tym, żeby ciągle podnosić jakość nauczania w naszej szkole, a także opracowują nowe sposoby pozyskiwania dodatkowych funduszy dla szkoły.
Zarząd dba o to, żeby uczące się u nas dzieci chodziły do polskiej szkoły chętnie i z przyjemnością, dlatego w ciągu każdego roku szkolnego organizuje dla nich specjalne atrakcje – zabawę choinkową, wycieczkę do muzeum lub teatru, spotkanie z Mikołajem, rodzinny piknik i inne.
Zarząd pozostaje w ścisłym kontakcie z Polską Macierzą Szkolną oraz innymi polskimi szkołami w Wielkiej Brytanii, w celu wzajemnej współpracy i wymiany doświaczeń.
Pomoc dyżurnych jest niezbędna do utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w szkole, zarówno podczas przerw jak i w trakcie trwania lekcji.
Stała grupa rodziców pełni dyżury za ustaloną opłatą. Wszyscy dyżurni rodzice będą mieli aktualny certyfikat DBS (zaświadczenie o niekaralności).
Koszt tak zorganizowanych dyżurów to £25 rocznie od każdej rodziny, niezaleznie od ilosci dzieci z danej rodziny uczęszczających do naszej szkoły. Powyższa opłata będzie pobierana w dniu rozpoczęcia szkoły.